Zprávy


Vystava k 20. vyroci tragedie v Certnobylu

Milí čtenáři

dovolujeme si Vás pozvat na vernisaž spolecne vystavy fotografii:

Antonin Kratochvil, Martin Wagner a Vaclav Vasku
MODLITBA ZA CERNOBYL

Vystava k 20. vyroci tragedie v Certnobylu bude zahajena ve ctvrtek 6.
dubna 2006 v 18 hodin v Ambitu klastera Mensich bratri frantiskanu na
Jungmannove namesti 18. Potrva do 6. kvetna a bude otevrena denne od 10
do 19 hodin