Zprávy


Foyer Nemocnice Milosrdných bratří ukazuje Africké návraty

Do vzdáleného exotického světa Afriky se přenesou návštěvníci foyer brněnské Nemocnice Milosrdných bratří (NMB) v Polní ulici. Ode dneška do 20. července hostí výstavní prostory v přízemí městské nemocnice sérii fotografií Africké návraty. Jejím autorem je bývalý lékař NMB MUDr. Marek Pospíšil.

Pospíšil (1969) vystudoval lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. V letech 1995 až 2002 a 2003 až 2005 působil jako lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení NMB. Od roku 2001 je také členem trauma teamu České republiky. Od března 2002 působil po půl roku jako dobrovolník OSN v rámci programu UN Volunteers na anestesiologicko-resuscitačním oddělení v Nemocnici Mnazi Mmoja (Zanzibar, Tanzania).

Na černý kontinent se znovu vrátil v červnu 2005 jako vedoucí projektu ?Lékařská pomoc pro okresní nemocnici Lushoto?, organizovaného v horách na severu Tanzanie českou nevládní organizací Volonté Czech. Jako specialista pro anestezii a intenzivní medicínu se zaměřil na intenzivní péči pro kritické pacienty, teoretickou výuku a on-the-job výuku tamních lékařů a sester. V neposlední řadě pak na HIV/AIDS screening v místní populaci. ?Během našeho pobytu jsme spolu s českou kolegyní zdravotní sestrou provedli rozsáhlý screening v celé spádové oblasti a upřesnili tak významně data důležitá pro další strategii boje s touto nemocí. Byl to doposud nejrozsáhlejší jednorázový průzkum v Tanzanii co do poměru počtu vyšetřených a počtu obyvatel regionu,? popsal Pospíšil. ?Kromě naší pomoci v každodenním provozu projekt podpořil technické a lékové vybavení nemocnice. Díky humanitárnímu daru jsme zásadním způsobem zlepšili provoz na operačním sále,? dodal.

Po skončení mise v prosinci 2006 Pospíšil procestoval i další místa a země Afriky. V létě se tam opět chystá zpět. ?NMB Brno budu stále považovat za ´rodnou´ nemocnici. Později v Africe, kdy jsem se nemohl spolehnout na jakékoli laboratorní vyšetření a léčil prakticky s holýma rukama, jsem si často vzpomněl na pohodlí v Brně. A hlavně na rady starších kolegů,? říká Pospíšil.

Výstava se spíše než na nemocniční prostředí soustřeďuje na běžný život domorodých obyvatel Afriky i tamní mnohdy ještě panenskou přírodu. Expozice je po Jarních kloboucích a tvorbě dětí z blízké ZUŠ Vídeňská třetí ze série výstav ve foyer nemocnice, snažící se zpříjemnit a oživit a zpestřit pacientům i jejich příbuzným pobyt v nemocničním zařízení. Od druhé poloviny prázdnin se připravují další výstavy s cestovatelskou tématikou.

foto viz: http://www.nmbbrno.cz/…ty/index.php?…