Zprávy


Skauti získali v LDN Červený kopec klubovnu, pomáhají pacientům

Brněnští skauti z 91. střediska Junáka dnes slavnostně otevřeli klubovnu v areálu Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) na Červeném kopci. Kromě vlastních sportovních a volnočasových aktivit budou připravovat programy pro pacienty léčebny, která je detašovaným pracovištěm Nemocnice Milosrdných bratří. Lékaři na Červeném kopci pečují každodenně o 73 z celkem 520 pacientů NMB.

„Možnost péče o pacienty byla jeden z důvodů, proč jsme nabídku prostor v LDN přijali. Skauti mají ve svém poslání mimo jiné službu společnosti a bližním. A zde se nám otevírá široké pole možností,? uvedl instruktor oddílu Václav Procházka."Zatím jsme využili naší mikulášské besídky, abychom malými dárečky podělili z rukou Mikuláše a anděla zdejší pacienty, dále před Vánocemi jsme sem přinesli Betlémské světlo, které naši skauti přivezli z Vídně,? popsal. Minulé pondělí skauti z "Jednadevadesátky“ pacientům zakoledovali"my tři králové jdeme k vám", protože se ten den účastnili Tříkrálové sbírky České katolické Charity.

Obdobné akce chtějí opakovat každý rok. ?Jsou snad přínosem nejen pro pacienty, ale určitě i pro naše skauty. Co vymyslíme pro období mimo vánoční dobu, to se ještě uvidí. Chceme spolupracovat i s dívčím oddílem z našeho skautského střediska, děvčata jsou občas více vynalézavá,? usmívá se Procházka.

Skauti starou budovu v památkovém areálu bývalé infekční kliniky na Červeném kopci z roku 1888 postupně oživují. Podařilo se jim opravit vodovod, kanalizaci, omítli některé nejvíce poškozené vnitřní omítky, provizorně vybudovali na přístupové cestě schodiště. ?Takže v současné době již máme k dispozici dvě klubovny, chodbu a WC. Postupně chceme upravit na klubovnu ještě další místnost, rovněž nás čeká časem oprava vstupního schodiště. Rovněž v okolí chceme vybudovat hřiště, abychom si mohli během schůzky také trochu zaskotačit,? shrnuje Procházka. Své aktivity skauti reportují na webu 91.skaut1stre­disko.cz.

Nemocnice aktivity skautů velmi vítá.„Pacienti na Červeném kopci byli zatím bohužel trochu mimo dění programů pro naše pacienty. Zatím aspoň takto se daří tento dluh napravit,“ uvedl mluvčí NMB Pavel Gejdoš. Mimochodem bývalí skauti a světlušky jsou i mezi samotnými pacienty.