Zprávy


III. ročník Městské konference Brno chrání své obyvatele před zdraví ohrožujícím hlukem

pod záštitou pana Romana Onderky, primátora Statutárního města Brna
&
Prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA, rektora Vysokého učení technického v Brně
dne 24. ledna 2008 od 10.30 hodin
v Zasedacím sále Nové radnice, Dominikánské náměstí 1

Politická vůle chránit obyvatelstvo před hlukem

 • primátor Statutárního města Brna, pan Roman Onderka

Zdravotní rizika, vyvolaná hlukem

 • Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta

Masarykovy univerzity

 • Zdravotní ústav se sídlem v Brně

Evropská směrnice 2002/49/EC o hodnocení
a nakládání s hlukem v životním prostředí
Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Nařízení vlády 148/2006 Sb.
Vyhláška MZ č. 523/2006 o hlukovém mapování

 • Parlament ČR
 • Ministerstvo dopravy ČR
 • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Připravenost Statutárního města Brna na boj s hlukem

 • Zastupitelstvo města Brna
 • Odbor dopravy MmB
 • Odbor územního plánování a rozvoje MmB
 • Odbor životního prostředí MmB
 • Brněnské komunikace, a.s.
 • Dopravní podnik města Brna, a.s.
 • zpracovatel Hlukové mapy Brna, ENVING, s.r.o.
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • Letiště Brno ? Tuřany

Nástroje proti hluku

 • Letiště Praha, s.p.
 • Ústav železničních konstrukcí a staveb, Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
 • Národní hluková obsarvatoř ČR
 • ŽPSV, a.s., Uherský Ostroh
 • RockDELTA, Dánsko
 • TIMBERLAND, A.S.
 • VELUX ČR, s.r.o.
 • HBH PROJEKT, Brno
 • Dopravoprojekt, a.s., Brno
 • DURISOL

Hlukové spektrum

 • Magistrát Hlavního města Prahy
 • Úřad Hlavního hygienika Armády ČR
 • Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha
 • Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta

Masarykovy univerzity

 • Krajský úřad Jihomoravského kraje
 • Městská část Brno ? Starý Lískovec
 • Česká rafinérská, a.s.