Zprávy


Handicap Brno a BBK IVes Brno se spojily.

Na základě dohod mezi novými majiteli ligové licence firmou Entity a vedením
klubu Handicap Brno bylo dohodnuto, že se klub Handicap Brno a BBK IVes
BRNO spojí.

Obě strany budou všemi dostupnými prostředky podporovat rozvoj společného
Brněnského Basketbalového Klu­bu.

Společný subjekt bude v ČBF vystupovat pod společnými licencemi.

Klub Handicap bude užívat název BBK Handicap Brno.

Firma IVes se stává dalším sponzorem zachraňujícího se družstva mužů v NBL

  • BBK Handicapu Brno, aby pomohla družstvu udržet Brnu a Jihomoravskému

kraji první ligu.

Tento první cíle se již naplňuje.

Další cíle jsou – perspektivně vytvořit možnost dalšímu růstu špičkových
dorostenců BBK v první lize mužů. Mezi vedením klubů BBK IVes a Handicap
Brno došlo k dohodě

o další spolupráci na příští léta.

Dalším základním cílem je zlepšit podmínky brněnského a jihomoravského
basketbalu v mládežnických kategoriích a zajistit mladé hráče pro
reprezentaci republiky,kraje a Brna.

Doufáme, že naši několikaletou práci podpoří i město Brno a Jihomoravský
kraj a další noví sponzoři mládeže, aby v budoucnu za Brno nehráli jen
zahraniční a mimo brněnští hráči a hráčky.

Stejně tak pokračuje úspěšná spolupráce v dívkách v přípravkách s Valosunem
Brno, kde BBK Brno má poloviční zastoupení v mládežnických družstvech a ve
správních orgánech.

Ing. Ivo Veselý

předseda správní rady

Brněnský Basketbalový Klub

Sídlo: Kounicova 20/22, 602 00 Brno

Poštovní adresa :

Železná 10 (dříve Kšírova 116), 619 00 Brno

www.bbkbrno.cz

tel.:+ 420 543 514 224,–216

fax: +420 543 514 237